Algemene schoolvisie

In onze school hebben we een diverse populatie, een gemengde sociale klasse van kinderen.
Dit betekent dat onderwijs op maat (differentiatie!) en een sterk zorgbeleid in onze school voorop staan. Vanuit dit sterk zorgbeleid maken we ook het taalvaardigheidsonderwijs sterker en benutten we nog meer de talenten en het positieve van de leerlingen.

De leerlingen komen vooral uit de schoolbuurt; de leerkrachten komen uit verschillende regio’s.
Dat is een sterkte omdat we vanuit die heterogeniteit een bredere uitstraling kunnen hebben dan enkel onze gemeente.
Onze school moet een kindvriendelijke en kleurrijke plek zijn, die uitnodigend is, waar kinderen geprikkeld worden en kunnen exploreren. 

Zich goed voelen is een voorwaarde om te kunnen leren en omgekeerd.
In een snel evoluerende maatschappij vinden we levenslang leren (voor alle schoolparticipanten) dan ook onmisbaar. 

Als GO! school  dragen we waarden en normen sterk in het vaandel. Onze schoolwaarden zijn: samenwerking, engagement , respect, democratisch, leergierig, verantwoordelijkheid.

De leerplannen van het GO! zijn richtinggevend voor het werken aan kwaliteitsvol onderwijs. Daarbij wordt er een evenwicht nagestreefd tussen kennis, vaardigheden en opvoeding, op maat van elk kind.
Onze school is sterk in het werken aan sociale vaardigheden. Inzake opvoeding leggen we een extra klemtoon op milieuzorg en verkeersveiligheid.

Naast het gewone leerkrachtgestuurde lesgeven (instructie), krijgt het leerlinggestuurde leren (zelfsturing) stelselmatig meer aandacht in onze school.
Dit doen we door :  verschillende coöperatieve en interactieve werkvormen in te zetten, klasdoorbrekend te werken, projectwerk, hoekenwerk, … .

Het leren wordt gevoed door een sterke impressie (sterke belevingsmomenten, verwondering, indrukken). We werken voornamelijk thematisch (om transfers te kunnen maken tussen de verschillende leerdomeinen). Daarnaast wordt er ook systematisch gewerkt (lessen los van thema’s, bv atlasgebruik, kalenders gebruiken, sommige technieklessen, …).

Onze schoolcultuur wordt gevoed door een sterk participatief leiderschap (sturen, ondersteunen, begeleiden, opvolgen en bijsturen) wat leidt tot orde en discipline. Orde zorgt voor duidelijkheid, structuur en veiligheid. Als iedereen dit respecteert, bekomen we discipline.  Uit orde en discipline vloeit een betere verticale samenhang en een verhoogd welbevinden bij leerlingen en leerkrachten. Regelmatig overleg is hierbij cruciaal. Dit veronderstelt een eerlijke en respectvolle, open en goed onderbouwde communicatie, zowel onderling als naar de ouders  en leerlingen toe.

GO! BS De Cocon … waar een rups een vlinder wordt!