De leerlingenraad

Onze leerlingenraad gaat elk schooljaar in de maand oktober van start.
In elke klas wordt er een afgevaardigde (en reserve) gekozen die gedurende dat schooljaar in de leerlingenraad zal zetelen.
In de 6de leerjaren wordt een voorzitter en een secretaris verkozen.

De leerlingenraad komt, onder begeleiding van enkele leerkrachten, maandelijks samen om voorstellen vanuit de leerlingen te bespreken.
Nadien volgt er ook een bespreking en evaluatie met de directeur.
Alle leden van de leerlingenraad brengen nadien verslag uit in hun eigen klas.

Ideetjes en verslagjes worden verzameld in een ideeënbus en map per klas.
Wij willen onze leerlingen actief betrekken bij het leven in onze school. De leerlingenraad geeft hen inspraak en ze voelen zich hierdoor gehoord en gewaardeerd. Niet onbelangrijk voor onze kinderen!

Enkele uitgewerkte ideetjes / voorstellen vanuit de leerlingenraad :

  • Clubjes tijdens de middagspeeltijd, bv knutselspace, schaakclub, spelletjesclub, muziek op de speelplaats, …
  • Glijbaan & schommels
  • ...